Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικοθεραπείας
european-music-therapy-day-2017.jpg
15 Νοεμβρίου

Ειπαν για τη μουσικοθεραπεία

Ποιοί είμαστε

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) ιδρύθηκε το 2004 με κύριο στόχο να δημιουργήσει υψηλά πρότυπα παροχής υπηρεσιών μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας (EMTC) από το 2008 και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας από το 2016.

  Καταστατικό   Κώδικας δεοντολογίας
  • Η ενημέρωση για την  μουσικοθεραπεία.
  • Η επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους στους τομείς της  υγείας και της εκπαίδευσης. 
  • Η ανάπτυξη και η διάδοση της μουσικοθεραπείας .
  • Η μελέτη και ανάδειξη επιστημονικού έργου.
  • Η επαφή με Συλλόγους Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών του εξωτερικού και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς.
  • Η διατήρηση μητρώου πτυχιούχων μουσικοθεραπευτών.
  • Η δημιουργία κρατικού προγράμματος Μουσικοθεραπείας, πανεπιστημιακού επιπέδου.

Για να γίνει κάποιος μέλος του ΕΣΠΕΜ πρέπει να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών μουσικοθεραπείας (τριετές πτυχίο ή διετές μεταπτυχιακό), ο οποίος του επιτρέπει να εξασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή στο κράτος αποκτησης του. 

Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει την παρακάτω αίτηση,  συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται, στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, την κάνει δεκτή εντός 30 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες μελών δείτε το καταστατικό του Συλλόγου.

  Αίτηση Εγγραφής

Πρόεδρος: Χριστίνα Καλλιώδη

Αντιπρόεδρος: Χριστιάνα Αδαμοπούλου

Γραμματέας: Κάνδια Μπουζιώτη

Ταμίας: Ελένη Τσόλκα

Μέλος: Μίτσυ Ακογιούνογλου

Νέα